ОГЛАШАВА СЕ ПРОДАЈА СРЕДСТАВА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (у виђеном стању)

ОГЛАШАВА СЕ ПРОДАЈА СРЕДСТАВА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (у виђеном стању)

  1. Фотокопир апарат „Canon“ iR3235/iR3245;
  2. Аутоматски парни стерилизатор „Unisteri SL 336-2“ произвођача MMM,серијски број Б151043.

 

За више информација, преузмите документ : oglas – neposredna pogodba