Округли сто о капитацији на Конгресу лекара

Округли сто о капитацији на Конгресу лекара

У оквиру Конгреса лекара Србије и Конгреса опште медицине у Београду је одржан округли сто са једном од тренутно најактуелнијих тема у здравству Србије – капитацијом. Учесници су били проф. др Влада Ђукић, државни секретар у Министарству здравља, др Татјана Радосављевић директорка Лекарске коморе, др Мира Крчевинац из Дома здравља Краљево и Јасмина Бојовић, представник РФЗО, а модератор овог скупа била је прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља Шабац, што је и повод за разговор са њом.

– Прво сe говорило о томе шта је капитација, шта утиче на квалитет рада, који су проблеми, а затим су колеге, који су били присутни у великом броју, били укључени у жучну расправу и покушали да пренесу утиске и размишљања представника струке. Примена почиње од 1. октобра, али, према последњим информацијама, неће се примењивати дословце због тешке економске ситуације. Одлуком Министарства је да никоме не буде смањена плата, већ да се само онима који имају оцену, по основу квалитета, већу од пет плата увећа за максимално 2 %. То пракитчно значи да се у овом моменту не примењује капитација у пуном смислу, а да ће, временом, верујем заживети на прави начин.

Кажете да је била жучна расправа, шта су онда најважније примедбе струке?

 – Оно што су главне примедбе је зашто само запослени у домовима здравља да се плаћају према учинку, а остали не. Колеге су указале и на бројне недостатке у формули који утичу на оцену квалитета рада. С тим у вези договорено је да се све примедбе шаљу мејлом на Лекарску комору или секцију опште медицине, где ће бити обједињене, а затим ће се разговарати са Министарством о исправљању недостатака. Новине неће битније утицати на рад наших запослених, јер се већ дужи период припремају за примену капитације, једино ће неки имати незнатно већу плату, а примена капитације на овај начин ни у чему неће утицати на већ постигнуте стандарде, квалитет наше услуге и наше пацијенте.