Остварен значајан напредак у свим областима рада Дома здравља Шабац – наведено у Извештају оцењивача Агенције за акредитацију

Остварен значајан напредак у свим областима рада Дома здравља Шабац – наведено у Извештају оцењивача Агенције за акредитацију

Спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа, који су почетком јуна посетили наш Дом здравља, изузетн позитивно су оценили имплементацију свих стандарда и ефекат бројних активности које континуирано спроводимо у циљу унапређења квалитета рада. У извештају Агенције за акредитацију здравствених установа, између осталог, наведено је:

“Дом здравља Шабац је установа у којој се велика пажња поклања унапређењу квалитета рада и у складу са тим се примењују акредитацијски стандарди. У овај процес је укључена већина запослених, што је посебно видљиво у току обиласка установе. Одржавају се редовни састанци тимова за акредитацију, направљен је план активности на унапређењу квалитета  и дефинисана појединачна одговорност у спровођењу.

У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга, од пријема и тријаже преко спровођења лечења до завршетка лечења. Процедуре се анализирају и по потреби се врши њихова ревизија. Запослени су упознати са процедурама и примењују их у свакодневном раду.

Хигијена у свим објектима је на веома високом нивоу што је за сваку похвалу. Посебна пажња се поклања безбедности пацијента. Примењују се водичи добре клиничке праксе у свакодневном раду, као и клинички путеви. За похвалу је одлична сарадња другим установама и локалном заједницом на промоцији здравља(постоји план на нивоу локалне самоуправе).

Општи утисак је да је од претходне акредитацијске посете уложен значајан напор да се према препорукама унапреди квалитет, што је резултирало побољшањем у свим областима.

Похвала за све активности које су урађене на плану унапређења квалитета, а посебно за реновиран и уређен простор комплетног ДЗ који се одржава на веома високом нивоу што говори о континуитету.”

Спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа у свом Извештају оценили су и изразили похвале за све сегменте у нашем раду, па су тако позитивно оцењени инфраструктурни радови, едукација, информатизација, безбедност пацијената, превентивни рад, као и одговоран однос према животној средини.

Овакав Извештај Агенције за акредитацију још један је доказ посвећене примене професионалних стандарда што ће бити наш основни циљ и у даљем раду.