ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ-ИЗМЕЊЕН ПО ОДЛУЦИ УО ДЗ ШАБАЦ ОД 06.10.2016. ГОДИНЕ