ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ-ИЗМЕНА ОДЛУКОМ УО ОД 19.06.2017. ГОДИНЕ