Показна вежба противпожарне заштите

Показна вежба противпожарне заштите

У сарадњи са ватрогасном јединицом Шапца у нашем Дому здравља одржана је показна вежба гашења пожара у серверу.

Евакуација запослених и корисника током показне вежбе

Евакуисани су пацијенти Службе за здравствену заштиту жена и Службе здравствене заштите деце. Пацијенти су збринути ефикасним ангажовањем Службе хитне медициннске помоћи, а наши запослени обучени су за употребу апарата за суво гашење пожара, у складу са стандардима.

Екипа Службе хитне помоћи у акцији збрињавања „повређених“ током показне вежбе