Поправљен квалитет воде у сеоским амбулантама

Поправљен квалитет воде у сеоским амбулантама

Светски дан вода и свест о значају који вода има за живот и здравље људи повод су за разговор о квалитету воде и у објектима у нашем Дому здравља. У објектима на подручју града проблема нема, јер је вода из градског „Водовода“ провереног квалитета. Проблема је било доста на сеоском подручју, а амбуланте су, због недостатка здраве пијаће воде, неретко биле затваране. „Зато смо последњих година доста урадили на обезбеђењу квалитетне пијаће воде у нашим амбулантама у селима“, каже шеф Одсека хигијене Дома здравља Јасмина Трифуновић, дипл.инж. животне средине.

– Ми смо установа примарног карактера, што значи да имамо утицај и на здравље становништва. Ми смо и едукатори становништва, јер еколошки менаџемент вода обухвата више фактора – санитарни надзор вода, хигијенски исправну воду на сваком точећем месту, надзор над водним објектима, изградњу канализационе мреже, правилно уклањање отпадних вода и отпадних материја, поштовање хигијенских мера у погледу припремања намирница, јер вода у овом случају може бити врло важан фактор у преношењу неких цревних заразних болести.

Колико често и на који начин се контролише квалитет воде у сеоским амбулантама?

– Редовна процедура подразумева да се вода контролише два пута годишње и ту постоји одређени континуитет у ком се обављају бактериолошка и хемијска анализа воде. На сваком точећем месту вода мора бити исправна. Уколико се појави неки проблем, вода се, по потреби, контролише чешће док се не обезбеди задовољавајући квалитет. Притом морамо имати у виду, да исправност воде у сеоским амбулантима умногоме зависи од бактериолошких прегледа, врло је битно да ти параметри који су предвиђени важећим Правилником буду у складу са прописаним вредностима. Потребно је обезбедити и хемијску исправност воде што у амбулантама на сеоском подручју није лако, јер то зависи, између осталог, од састава земљишта и многих других параметара.

Како се, уколико параметри, који се контролишу, нису задовољавајући решава проблем?

– Од 32 објекта, која имамо, на градски водовод у последње време прикључене су амбуланте у Варни и Штитару, а Заблаће је прикључено на владимирачки водовод. У осталим објектима на сеоском подручју уграђене су хлор пумпе, које поправљају бактериолошку неисправност и реверсне осмозе, које поправљају хемијску неисправност воде. Реверсне осмозе су технолошки поступак за поправку квалитета воде. Уз те реверсне осмозе, које могу бити различитог капацитета, од 300, 600 или 800 литара, вода се доводи у хемијски исправно стање. Уколико вода није бактериолошки исправна она се третира, дезинфикује, и , уз помоћ хлорних пумпи, које имамо у селима, доводи у стање које је задовољавајуће. Захваљујући ангажовању и значајним улагањима последњих година доста смо поправили квалитет воде у сеоским амбулантама и тиме и у овом сегменту, као и у осталим, створили предуслове за рад у складу са свим важећим прописима.