ПОСТАВЉЕН НОВИ ЦЕНОВНИК

ПОСТАВЉЕН НОВИ ЦЕНОВНИК

На сајту Дома здравља „Др Драга Љочић“ објављен је најновији ценовник услуга које не падају на терет РФЗО-а.

 

Ценовник можете преузети на следећој страници :

http://www.dzsabac.org.rs/vanstandardne-usluge/