ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања, на терет средстава сопствених прихода.

  1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ :

javni oglas za tehnicara sop sredstva 23.07.2020.- Copy