Предлог о одобрењу специјализација прослеђен Министарству здравља

Предлог о одобрењу специјализација прослеђен Министарству здравља

Како је унапређење знања запослених у Дому здравља Шабац један од приоритета у нашем раду, настојимо да створимо услове за њихову усавршавање и континуирану едукацију. Конкурс за специјализације у Дому здравља је завршен, а највише бодова, што је предуслов за добијање специјализације, имају др Милијана Дамњановић, која ће се усавршавати у области педијатрије, др Славица Урошевић, општа медицина и др Славица Петрески – специјализација из опште стоматологије.

Приликом избора лекара који стичу прилику за усавршавање бодује се неколико параметара – године живота, дужина стажа, просечна оцена током студија, оцена из предмета важних за одређену специјализацију и знање страних језика.

Предлог Дома здравља Шабац прослеђен  је Министарству здравља Републике Србије, које доноси коначну одлуку и одобрава специјализације. У нашој установи од 137 лекара, тренутно је око стотинак специјалиста, што је резултат изузетних напора и ангажовања на пољу професионалног усавршавања запослених, што сматрамо важним предусловом квалитетне и поуздане здравствене заштите.