Представљени национални водичи добре клиничке праксе у 2012. години

Представљени национални водичи добре клиничке праксе у 2012. години

У организацији Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС), уз подршку пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS Министраства здравља, јавности су представљени нови национални водичи добре клиничке праксе израђени током 2012. године.

Девет нових националних водича добре клиничке праксе су:

* aнеуризматска болест трбушне аорте

* oбољења каротидних артерија

* aкутна и хронична обољења вена

* рак дојке

* рак колона и ректума

* рак грлића материце

* срчана слабост

* хронична бубрежна слабост

* Diabetes mellitus

 Национални водичи добре клиничке праксе представљени су у Београду, на конференцији којој су присуствовали представници Министарства здравља Републике Србије,  чланови РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, лекари примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. Током месеца новембра одржаће се серија стручних скупова на којима ће нови водичи бити представљени представницима свих здравствених установа из Плана мреже здравствених установа Србије.

Водичи су израђени са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси.  Основни критеријум за одабир тема водича била је висока стопа обољевања и смртности у Србији, односно проблеми идентификовани студијом „Оптерећење болестима у Србији“. Многе светске студије потврдиле су да се уз помоћ водича заснованих на доказима постижу бољи исходи лечења. Водичи су намењени пре свега лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту који више није пасиван посматрач у процесу здравствене заштите, већ добро информисан и активан учесник у споственом лечењу.

Водичи добре клиничке праксе доступни су на интернет презентацијама Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (www.azus.gov.rs). Израда водича подржана је у оквиру активности пројекта Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS који се финансира из кредита Светске банке.