Прегледи за упис деце у средњу школу

Прегледи за упис деце у средњу школу

Са жељом да изађе у сусрет потребама својих корисника, Дом здравља „Др Драга Љочић“ обављаће прегледе деце за упис у средње школе, као приоритетне, 8. и 9. јула, у две смене, уз рад четири лекара од 7 до 20 часова у Служби за здравствену заштиту деце и омладине и у Медицини рада која је при Служби здравствене заштите одраслог становништва.


Цена лекарског уверења за упис у средњу школу износи хиљаду динара.