Пројекат ДИЛС постигао жељене резултате. Стварање здравих животних навика изузетно важно у најранијем узрасту.

Пројекат ДИЛС постигао жељене резултате. Стварање здравих животних навика изузетно важно у најранијем узрасту.

Са уверењем да је здравље деце и омладине основни показатељ здравственог стања читавог становништва, али и да савремени начин живота, доводи до све чешћих поремећаја здравља код младих, са циљем да допринесе повећању доступности здравствене заштите осетљивој популационој групи – деци – наш Дом здравља укључио се у пројекат Министарства здравља Републике Србије „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС.

– Пројекат „Унапређење учесталости и трајања физичке активности код деце основношколског узраста“ има за циљ да скрене пажњу да физичка неактивност, уз исхрану високе енергетске густине, поприма епидемијске размере – каже др Мирјана Станковић, педијатар укључен у реализацију овог пројекта.

Пројекат је започет доделом грантова у вредности 1.100.000 динара. Трајао је годину дана, а завршен је крајем прошлог месеца.

– Идеја Пројекта је да се кроз игру код деце развију и побољшају физичке и моторне способности, што последично утиче и на смањење телесне тежине деце, а самим тим и на превенцију масовних незараразних болести (дијабетес, кардиоваскуларне болести…) што доводи до бољег квалитета живота појединца и друштвене заједнице у целини.

У пројекат „Унапређење учесталости и трајања физичке активности код деце основношколског узраста“ било је укључено 230  ученика 3. и 4. разреда Основне школе „Николај Велимировић“ и Основне школе „Јанко Веселиновић“ чији су родитељи потписали сагласност за учешће.

– Та деца су била укључена у едукативно-здравствено-васпитни рад, антропометријска мерења, а један део деце (79) је било укључено у рекреативни сегмент пројекта. Од 230-оро деце (127 девојчица и 103 дечака) на првом прегледу 13 девојчица и 18 дечака је било гојазно, а 81 девојчица и 65 дечака су имали нормалну телесну масу. На контролном мерењу 3 девојчице и 6 дечака је било гојазно, а 98 девојчица и 82 дечака су имали нормалну телесну масу. Дискреционом физичком активности бавило се 143 деце а на крају Пројекта 164.

То указује да су активности у оквиру Пројекат испуниле очекивања и постигле добру сарадњу између Дома здравља, локалне самоуправе и основних школа – истиче др Мирјана Станковић и додаје:

– Наведене резултате, ипак, не бисмо смели да припишемо само вежбању током пројекта, са променљивом посећеношћу тренинга – јер то, уосталом, не би ни било реално. Међутим, то нам управо и говори да је побољшање резултат ПРОМЕНЕ односа према здрављу, правилан однос ка физичкој активности и кретању, и усвајања здравих животних стилова – што и јесте био циљ овог пројекта, у свим његовим сегментима.

Игра и рекреација прилика су за најмлађе да стекну бројна знања и овладају многим корисним вештинама.

– На овај начин деца и омладина, пре свега, уче да расуђују и критички мисле док изналазе решења за проблеме. Они унапређују дух пријатељства, солидарности и фер игре, уче се тимском раду, самодисциплини, поверењу, поштовању других, лидерству и вештинама савладавања проблема. Да би се деца развила у одговорне и брижне одрасле особе, ове активности су од пресудног значаја. Оне помажу младим људима у суочавању са изазовима и припремају их да преузму лидерске улоге у својим заједницама – каже др Мирјана Станковић.