Пројекат Словачке развојне помоћи

Пројекат Словачке развојне помоћи

„Изградња ефикасних органа државне управе за контролу рада служби медицине рада у Србији и Северној Македонији“

Разменом искустава и дискусијом у вези побољшања ефикасности рада као и јачање функције института за медицину рада, организован је пројекат међународне сарадње. Директорка Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, др Јасмина Станковић је испред наше установе учествовала на семинару на ком су партнери Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ и Институт за медицину рада Северне Македоније – Скопље као и Регионална развојна агенција из Братиславе, Словачка.

Главни циљ пројекта је јачање и проширење људских и техничких капацитета института за обављање контроле службе медицине рада на националном нивоу. На основу словачког искуства, пројектни тим ће се даље фокусирати на стварању функционалних дигиталних регистара за регистрацију сумњи на професионалне болести како би се омогућила боља анализа података и пријављивање професионалних обољења Европској статистици ЕОДС.

Циљ овог пројекта је јачање контролних функција медицине рада, развој регистара за евиденцију чиме се побољшава и евиденција података, допуна техничке опреме И за медицину рада Србије и подизање свести о самим резултатима пројекта. Дискусијом је извршено поређење система Словачке, Србије и Северне Македоније чиме су идентификована проблематична подручја и договорени даљи кораци које је неопходно предузети у самој реализацији (календар активности).