Прво саслушај – обележен Међународни дан борбе против дроге

Прво саслушај – обележен Међународни дан борбе против дроге

Дом здравља “Др Драга Љочић” у Центру за превенцију обележио је Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогом пригодним предавањем.

Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Резолуцијом 42/112, 1987.године Генералнаскупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама.

Слоган кампањеза 2018.годину је „Прво саслушајисти је као и претходне две године, надовезујући се на постигнут успех. Овим слоганом наставља се са указивањем да је најпре саслушати дете или младу особу, први и основни корак који треба учинити како би им се пружила помоћ у њиховом здравом одрастању и безбедном развоју.