Радно време наших служби током новогодишњих празника

Радно време наших служби током новогодишњих празника

Имајући у виду често повећан обим активности током празника, наше службе ће радити као и ранијих година. Служба хитне медицинске помоћи има двадесетчетворочасовно радно време, као и Служба за дечју здравствену заштиту. Редовно ће своје активности и током празника обављати и сестре из Службе за кућно лечење и здравствену негу. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва радиће и 1. и 2. јануара, од 7 до 20 часова, у простору Треће здравствене станице. За Службу поливалентне патронаже радни дан ће бити 2. јануар.