Реконструкцијом, доградњом, адаптацијом амбуланти– здравствена заштита доступнија и ефикаснија

Реконструкцијом, доградњом, адаптацијом амбуланти– здравствена заштита доступнија и ефикаснија

И у 2011. години, која је економски била веома тешка, Дом здравља Шабац наставио је раније започете инфраструктурне пројекте – све са циљем да у свим нашим амбулантама обезбедимо исте услове за рад и испунимо све потребне норме за безбедно и квалитетно лечење наших суграђана. Имајући у виду интензивно улагање последњих година и бројне активности којима смо поправили услове рада у многим нашим објектима, ове године радили смо у оним амбулантама где је то било потребно, али смо и, у сарадњи са локалном самоуправом, одговорили на иницијативу мештана Мачве и Поцерине – отварањем пункта Службе хитне медицинске помоћи у Прњавору и стварањем услова за почетак рада стоматолошке ординације у Волујцу.

У реконструкцију и адаптацију простора у ком се сада налази пункт Службе хитне медицинске помоћи уложили смо око 1,5 милион динара, а реконструкција електро-мреже и обезбеђење свих неопходних услова за рад стоматолога у Волујцу коштао је око милион динара. Ова средства у потпуности су оправдана, јер је на овај начин здравствена заштита постала још доступнија житељима ових, али и бројних суседних села у Мачви и Поцерини.

Радови на објекту наше амбуланте у Липолисту коштали су око 3 милиона динара, а урађено је централно грејање, кров, замењена столарија, подови, санитарни чворови, термо изолација и фасада. У амбуланти у Врањској смо урадили хидроизолацију, заменили подове, столарију, реконструисали санитарне чворове и обавили лимарске радове, за шта је било потребно око милион динара.

И на амбуланти у Мајуру у овој години изведени су неопходни радови на крову и замени олука, а за њих смо определили око 900.000 динара. Објекат амбуланте у Десићу нашао се на листи оних за које смо у овој години обезбедили средства за реконструкцију – обезбедили смо хигијенски исправну воду и заменили подове – а ови радови коштали су око 550.000 динара. Нешто мање, око 500.000 динара, коштала је адаптација водоводне и канализационе мреже у амбуланти у Петловачи.

Током 2011. финансирали смо и редовно одржавање у свим нашим објектима, у којима смо последњих година постигли прописане стандарде и створили услове за пружање квалитетне здравствене заштите. Сва улагања у инфраструктуру далекосежно су изузетно исплатива и један су од предуслова неопходних за квалитетан рад, па ће и у будућем периоду представљати незаобилазан сегмент нашег континуираног ангажовања.