Саветник за заштиту права пацијената од 1. децембра у Градској управи

Саветник за заштиту права пацијената од 1. децембра у Градској управи

У складу са Законом о правима пацијената почетком следећег месеца саветник за заштиту права пацијената радиће у локалним заједницама. Примени овог Закона, који, између осталог, регулише и питања надлежности и рада саветника за заштиту права пацијената и локалних Савета за здравље, била је посвећена обука, која је одржана на Дивчибарама, у организацији Министарства здравља Републике Србије и Сталне конференције градова и општина, а у оквиру пројекта ДИЛС. Овој обуци присуствовала је прим.др Весна Ђурић, директорка Дома здравља Шабац и заменица председника Савета за здравље и Ненад Ђурић, који ће обављати посао саветника за заштиту права пацијената у шабачкој Градској управи. На овом скупу представници Савета за здравље са подручја Мачванског и Колубарског округа, као и будући саветници за заштиту права пацијената, упознати су са актуелностима и детаљима примене новог закона у овим сегментима.

Између осталог, предочена је обавеза саветника за заштиту права пацијената да одговори по приговору, који поднесе пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом, о чему једном месечно обавештава директора здравствене установе. Уколико пацијент није задовољан одговором, има могућност да се обрати и Савету за здравље, који је у обавези да одговори на овај приговор.

Нову надлежност локалне самоуправе добиле су у складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу 30. маја 2013. године. Реализацијом Акционог плана за спровођење Закона о правима пацијената, планирано је да се до краја новембра, спроведе едукација за саветнике пацијената свих 145 општина и 23 града који од 1. децембра пружају грађанима информације и савете о правима пацијената и заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите.
Реализација Акционог плана за спровођење Закона о правима пацијената подржано је у оквиру пројекта Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“-DILS.