САВЕТОВАЊЕ – „ЗДРАВСТВО У СРБИЈИ – НОВА АГЕНДА“

САВЕТОВАЊЕ – „ЗДРАВСТВО У СРБИЈИ – НОВА АГЕНДА“

У Врњачкој Бањи,  у периоду од 6. до 9. децембра, одржано је Саветовање „Здравство у Србији-Нова агенда“. Међу темама Саветовања су најактуелнија организациона, економска и правна питања здравственог система о којима су говорили представници Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено осигурање и експерти из других институција важних за здравство. Учесници овог скупа обрадили су многе, веома битне теме, везане за здравствене услуге уопште. Највећи део рада посвећен је питањима везаним за пореске пријаве, порезе и доприносе и питања везана за уговоре са даваоцима здравствених услуга.

Саветовање је изузетно посећено, око 500 учесника, укључујући и велики број руководилаца здравствених установа, финансијских и правних служби.

Из Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац су били директорка установе др Јасмина Станковић, помоћник директора за економске послове Љиљана Гавриловић и начелник економске службе Александар Андрић.

-„Ово саветовање је место сусрета и размене професионалних знања представника здравственог система у Републици Србији“ – саопштила је др Јасмина Станковић.

На саветовању је присуствовало око 25 предавача. Актуелне теме у здравству презентоване су у форми предавања или панела, а из Министарства здравља Проф.др Ференц Вицко је говорио на тему „Однос државног и приватног здравства“ а представљен је и нови систем обрачуна зарада у јавном сектору „Искра“, Дигитаизација у здравственом систему, Представљање политике Министарства здравља за наредни период – циљеви и визије.

Организатор саветовања је Комора здравствених установа Србије.