Мисија и визија

СХМП Шабац специјализована здравсвена  служба   за пружање прехоспиталне ургентне  и неодложне здравсвене заштите на подручју општине Шабац . Пружање здравсвених услуга врши се према савременим протоколима и процедурама, а све у циљу адекватног збрињавања и преживљавања животно угрожених пацијената.

 

Визија СХМП Шабац – ефикасна, рационална, савремена здравствена заштита са акцентом на ванболничку  ургентну медицину“ на право место, у право време“, са циљем пружања што квалитетније здравсвене заштите кроз тимски рад, професионалност, уважавање и партнерски однос са корисницима.

О нама

др Славица Дугоњић, начелник службе

Slavica Dugonjic

СХМП Шабац је специјализована здравствена служба за пружање прехоспиталне ургентне и неодложне здравствене заштите на подручју општине Шабац. Пружање здравствених услуга врши се према савременим протоколима и процедурама, а све у циљу адекватног збрињавања и преживљавања животно угрожених пацијената.

Начелник СХМП је др Славица Дугоњић- спец. ургентне. медицине, а главни  медицински техничар Живослав Николић-ВМС. Рад у нашој служби одвија се сменски у 5 екипа непрекидно 24 х током целе године. У свакој смени раде углавном 2 теренске екипе и 1 екипа у амбуланти, изузев у сезони годишњих одмора. Радом смене руководи шеф смене, лекар специјалиста ургентне мед.

И екипа- др Перо Тадић- спец. ургентне мед.

ИИ екипа- дрЗоран Марковић- спец. ургентне мед.

ИИИ екипа- др Вера Терзић- спец. ургeнтне мед.

ИВ екипа- др Јасмина Срнић- спец. опште мед.

В екипа- др Јасмин Османовић- лекар на специјализацији из ургентне мед.

Сменски рад одвија се по следећем распореду: дневна смена од 07h-19h и ноћна смена од 19h- 07h.

Опсег делатности

Рад у СХМП Шабац одвија се на више радних места:

-амбулантно за преглед и збрињавање хитних стањапрвог, другог и трећег реда хитности, након тријаже.

– теренски на јавним местима, у стану болесника(повређеног), саобраћајницама, на радном месту.

– пријем и тријажу позива на тел. 194 по степену хитности или давања савета лекара оболелом или његовој родбини за самостално збрињавање или привремено до доласка екипе наше службе. Поред овог броја постоји и бр. 015 363-307 путем којег наши суграђани могу добити адекватан савет.

– обезбеђења јавних, спортских, културних и других манифестација у нашем граду по захтеву организатора.

– едукација наших најмлађих суграђана посвећена безбедности деце у саобраћају, као и давања савета везаних за здравље нашим суграђанима путем медија.

Годишње се у амбулантама прегледа око 30 000 пацијената и око 8 000 интервенција на терену различитих степена хитности, пошто наша служба покрива целокупну територију града Шапца са најудаљенијим тачкама у пречнику око 70 км и око 120 000 становника.. Омогућили смо да сви наши суграђани и они који су најудаљенији од града Шапца добију брзу, правовремену и ефикасну здравствену заштиту.

Историјат

Наша служба постоји у оквиру Дома здравља Шабац од 1986. год. У почетку је била лоцирана само у граду Шапцу , а од пре 4 год. постоји  пункт хитне помоћи у Прњавору, а од 1. 05. 2015.  и пункт  у Волујцу.

Информације за пацијенте

Пункт хитне помоћи у Прњавору организован је тако да у току дневне смене 08h-20  ради лекар опште праксе, углавном 2 мед. техничара и возач, а у току ноћне смене 20h-08h лекар хитне помоћи, мед. техничар и возач.

Пункт хитне помоћи у Волујцу ради од 18,30 – 07h. Екипу чине лекар и медицински техничар.

Едукација

У служби се спроводи стална непрекидна едукација кадрова свих профила која се огледа у присуству стручним састанцима ургентне медицине, сусретима здравствених радника за медицинске техничаре, симпозијумима и конгресима ургентне медицине.Поред ових екстерних врши се и интерна едукација свих кадрова на нивоу службе (посебан акценат ставља се на савладивање вештина из ЦПР) , као и упознавање са новом набављеном опремом и њеном применому свакодневној пракси.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу