Спајање Службе опште медицине и Службе медицине рада

Спајање Службе опште медицине и Службе медицине рада

У Дому здравља Шабац у току су послови на спајању Службе опште медицине и Службе медицине рада – куративе, на основу измена статута наше установе. Претходно је сагласност  на овај поступак дало Министарство здравља, а потом и Скупштина Града Шапца на последњем заседању.

Нова служба имаће назив Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, а сличност послова које су обављале раније две службе условила је њихово спајање. На овај начин још бољом организацијом, постижемо већу ефикасност, у настојању да очувамо постигнуте стандарде и континуирано доприносимо њиховом унапређењу.