Спољашњи оцењивачи АЗУС-а у посети нашем Дому здравља

Спољашњи оцењивачи АЗУС-а у посети нашем Дому здравља

У редовној акредитацијској посети нашем Дому здравља јуче су боравили спољашњи оцењивачи др Данка Живановић, специјалиста опште медицине, Горан Николић, медицински техничар и представник Агенције за акредитацију здравствених установа Светчлана Дрча. Они су разговарали са руководством и вођама тимова за самооцењивање, обишли установу и прегледали документацију о раду у протеклој години. Извештај о акредитацији Агенција ће доставити нашем Дому здравља у року од 30 дана.

Реч је о редовној посети током које оцењивачи утврђују степен имплементације постигнутих стандарда у свим сегментима нашег рада.