Спољашњи оцењивачи предложили акредитацију Дома здравља Шабац на три године

Спољашњи оцењивачи предложили акредитацију Дома здравља Шабац на три године

Недавна посета спољашњих оцењивача Дому здравља Шабац је, као што смо и очекивали, била врло успешна. Права потврда је Извештај о резултатима посете, који садржи предлог да се наша установа акредитује на период од три године. На основу овог предлога коначну одлуку донеће Агенција за акредитацију.

АЗУС

Током посете оцењивани су различити сегменти у нашем раду и њихов квалитет према утврђеним акредитацијским стандардима. Скала за оцењивање је од 1 до 5. Оцена 1 значи да одређени критеријум није уведен, оцена 2 да се критеријум уводи у примену, оцена 3 да се примењује, оцена 4 значи унапређену примену, а оцена 5 најбољу примену.  Да би се добила акредитација, према чл. 18 Правилника о акредитацији Сл.гл.112/2009. први услов је да ниједна оцена која се односи на безбедност пацијената не сме бити мања од 4. Осим тога и процентуална заступљеност оцена 4 и 5 мора бити између 50 и 70%. Све ове, али и бројне друге услове, Дом здравља Шабац очигледно је испунио, јер је у Записнику наведено да ће Агенција за акредитацију предложити УО да донесе решење о издавању сертификата на период од 3 године.

Овакав извештај доказ је препознавања наших напора на унапређењу квалитета рада и постизању прописаних стандарда у протеклом периоду. Како акредитација није циљ по себи, него инструмент у раду, и у наредном периоду наставићемо да своју делатност обављамо професионално и посвећено, што су основни предуслови за постизање квалитета и испуњавање стандарда.