Стручни тим за заштиту од злостављања и занемаривања деце прошао обуку у оквиру пројекта DILS

Стручни тим за заштиту од злостављања и занемаривања деце прошао обуку у оквиру пројекта DILS

Прича о насиљу у породици, све присутнија у медијима последњих година, треба да допринесе заштити жртава насиља. У овом веома тешком и одговорном послу врло је важна умреженост и добра координација надлежних институција. Чињеница да је у Србији, само од почетка ове године, било 13 жртава породичног насиља, јасно указује на значај овог посла. Зато је едукација у области пружања адекватне помоћи жртвама неопходна како би се превенирале евентуалне кобне последице.

Стручни тим за заштиту од злостављања и занемаривања деце Дома здравља Шабац током прошлог викенда прошао је обуку, у оквиру DILS пројекта.

Иако је Министарство здравља пре две године урадило посебан протокол за заштиту деце од занемаривања и злостављања, до сада се радило без неких јасних смерница. Зато је циљ ове обуке био да се прецизира улога стручног тима. Протоколом је предвиђена мултисекторска сарадња са Центром за социјални рад и МУП-ом. Улога нашег тима је да, уколико изабрани лекар посумња на занемаринање или злостављање деце, о томе обавести Стручни тим Дома здравља који процењује ниво ризика по дете и на основу степена ризика поступа.

Наш тим не доноси одлуке о веродостојности оног што је пријављено, за то је надлежан Центар за социјални рад, МУП и тужилашво. Наш задатак је да евидентирамо медицинске налазе и, уколико посумњамо, обавестимо надлежне да предузму даље кораке.