Сутра анкетирање пацијената о задовољству услугама Дома здравља Шабац

Сутра анкетирање пацијената о задовољству услугама Дома здравља Шабац

У Дому здравља Шабац сутра ће бити спроводено анонимно анкетирање корисника о задовољству услугама које им пружа наша установа. У анкети могу учествовати сви наши пацијенти у  службама општe медицинe, здравственe заштитe жена, здравственe заштитe деце и стоматолошкe здравственe заштитe, у току радног времена наших амбуланти – од 7 до 20 часова. Учешће у анкети је добровољно и анонимно.

Циљ оваквог начина анкетирања је да се у директном контакту са крајњим корисницима информишемо о њиховом задовољству нашим радом, како бисмо анализом резултата анкете унапредили даљи рад и подигли ниво безбедности и квалитета своје услуге.