Сутра анкетирање задовољства запослених у установама примарне здравствене заштите

Сутра анкетирање задовољства запослених у установама примарне здравствене заштите

После анкетирања задовољства корисника услуга у установама примарне здравствене заштите у Србији, сутра ће бити обављена и анкета запослених. Анкетирање запослених биће обављено и у нашем Дому здравља.

У ово истраживање ће бити укључени сви запослени у здравственим установама у Републици Србији – притом упитнике попуњавају и запослени који раде ван седишта дома здравља. У истраживању се користи достављени упитник о задовољству запослених, који је јединствен за све здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.