Светски дан без дувана 31. мај2022. године Дуван: претња нашој животној средини

Светски дан без дувана 31. мај2022. године Дуван: претња нашој животној средини

Светски дан без дувана се сваке године обележава на глобалном, као и на националном и локалном нивоу у многим земљама света.

Због употреба дувана и изложености дуванском диму сваке године превремено умре најмање осам милиона људи у свету. Поред тога што доводи до бројних негативних последица по здравље, дуван има негативни утицај на нашу животну средину и тиме  додатно штети нашем здрављу.

Стога је ове годинеСветска здравствена организација у оквиру обележавања Светског дана без покренула глобалну кампању под слоганом „Дуван: претња нашој животној средини“. Кампања има за циљ да подигне свест јавности о утицају дувана на животну средину – од узгоја дувана, производње дуванских производа, њихове дистрибуције и отпада који настаје у овим процесима као и коришћењу дуванских производа.

Сваке године се у свету уништи око 3,5 милиона хектара земље ради узгоја дувана. Због тога се  крче шуме, посебно у земљама у развоју. Плантаже дувана деградирају земљиште тако да оно губи способност да подржи раст било ког усева или вегетације. За производњу сваке цигарете потроши се 3,7 литара воде, а 4,5 трилиона опушака цигарета сваке године загади животну средину.

Утицај употребе дувана на животну средину је велики и одражава се као додатни притисак на ионако оскудне ресурсе наше планете и крхке екосистеме. Ово је посебно присутно у земљама у развоју, јер се тамо организује највећи део производње дувана. Свака попушена цигаретанегативно сеодражава на природне ресурсе који су већ угрожени, а од њих зависи наше постојање.

Смањење потрошње дувана треба идентификовати као кључну меру за постизање циљева одрживог развоја, а не само оних који су директно повезани са здрављем и заштитом животне средине.

Кључне поруке кампање су:

  • Оставите дуван да спасите себе и нашу планету
  • Подржите произвођаче дувана да пређу на производњу других и одрживих усева
  • Одговорно поступајте са отпадом
  • Подржите „зелене” технологије, тј. оне које неће угрожавати животну средину

Према резултатима Истраживања здравља из 2019. годинеуСрбији, 31,9% становника користинекидуванскипроизвод, највише међустановништвомстарости 45–54 године (41,3%). Најчешће коришћенидуванскипроизводисуцигарете, које свакодневно пуши 27,1% становништва старости 15 година ивише, док 15,8% свакодневно пуши 20 ивише цигарета на дан.

Према подацима  Европског школског истраживања о употреби психоактивних супстанци међу ученицима у Србији 2019. године, проценатученика првихразреда средњихшкола којисупушилибар једномтокомживота је смањенса 46% у 2008. годинина 38% у 2019. години, а бележисе исмањење процента ученика којитренутно пуше (16,8%), укључујућиисвакодневне пушаче. Упретходнимгодинама бележисе порастпопуларностидругихдуванскихиникотинскихпроизвода. Подаципоказујуда је 17,7% ученика првихразреда средњихшкола бар једномпробало електронске цигарете, а тренутно их користи 5,5%. Највећипроценат (72,3%) ученика првихразреда средњихшкола којисупробали електронскуцигаретусуто урадилиизрадозналости (72,0% дечации 72,6% девојчице).

 

Више о кампањи на:https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022