едукација Tag

У оквиру пројекта јавних радова у Дому здравља Шабац од пре десетак дана ангажовано је седам особа са инвалидитетом. Са циљем да их упозна са правима и обавезама, олакша њихову интеграцију у радну средину и омогући квалитетну професионалну комуникацију Дом здравља је организовао едукацију која је обухватила излагања на неколико веома важних тема.

Један од незаобилазних предуслова квалитетне здравствене заштите, какву гарантује Дом здравља Шабац, свакако је стручно усавршавање кадрова и њихова континуирана едукација. Имајући то у виду, наша установа, константно брине о унапређењу знања наших лекара пружајући им прилику за специјализације. Само у овој години седам лекара завршило је специјализације у области опште медицине и гинекологије и сада у нашим службама професионално обавља своје дужности примењујући новостечена стручна знања.

На Другом конгресу лекара опште медицине, који је одржан од 23. до 26. септембра на Копаонику, лекари Дома здравља Шабац активно је  учествовало 20 лекара из Службе за лечење одраслог становништва.

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу″ (ДИЛС) у Ваљеву је јуче одржана обука посвећена новим надлежностима и финансирању примарне здравствене заштите на локалном нивоу. Наш Дом здравља представљали су др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове, дипл. економиста Љиљана Гавриловић, помоћник директора за немедицинске послове и Александар Андрић, шеф рачуноводства.

У организацији пројеката Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“ прошле недеље организовано је студијско путовање у Опатију на Први конгрес хрватског друштва за побољшање квалитета здравствене заштите.

У организацији Српског лекарског друштва 4. марта у Шапцу ће бити одржан едукативни семинар на тему „Актуелне смернице о употреби бета блокатора у терапији кардиоваскуларних болести“. Семинар је намењен првенствено докторима медицине (лекарима опште медицине и специјалистима), али и докторима стоматологије, фармацеутима и свим заинтересованим здравственим радницима.