Горња Врањска Tag

Стварање бољих услова за рад у свим нашим објектима, што доприноси унапређењу квалитета здравствене заштите, један је од циљева ка којима са успехом стремимо последњих година. Још једна амбуланта добила је потпуно нов изглед и уписала се на све дужу листу објеката Дома здравља Шабац који испуњавају све предуслове за квалитетан рад. Реч је о амбуланти у Горњој Врањској.