инвестиције Tag

Дом здравља Шабац и Град Шабац последњих година значајна средства уложили су у изградњу и реконструкцију бројних објеката на подручју целе градске управе, у намери да свим житељима и корисницима услуга здравствене заштите омогуће једнаке услове за лечење. Ових дана интензивно се ради на реконструкцији и адаптацији амбуланте у Горњој Врањској.

Стоматолошка ординација у Волујцу требало би да почне да ради на јесен. На састанку са представницима десетак поцерских села, ком су присуствовали директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић и градоначелник Шапца Милош Милошевић, договорено је да овај посао заједно реализују наша установа и град. Први радови већ су завршени. Најпре је требало завршити реконструкцију електричне мреже, а следеће активности биће на стварању услова за рад стоматолое столице.

Наше бројне амбуланте на терену потврда су сталног настојања да побољшамо квалитет услуга и становништву обезбедимо адекватну здравствену заштиту. Многе од њих последњих година смо реконструисали, стварајући на тај начин нашим суграђанима и запосленима боље услове за рад и боравак у њима.

Светски дан вода и свест о значају који вода има за живот и здравље људи повод су за разговор о квалитету воде и у објектима у нашем Дому здравља. У објектима на подручју града проблема нема, јер је вода из градског „Водовода“ провереног квалитета. Проблема је било доста на сеоском подручју, а амбуланте су, због недостатка здраве пијаће воде, неретко биле затваране. "Зато смо последњих година доста урадили на обезбеђењу квалитетне пијаће воде у нашим амбулантама у селима", каже шеф Одсека хигијене Дома здравља Јасмина Трифуновић, дипл.инж. животне средине.