Јасмина Трифуновић Tag

Светски дан вода и свест о значају који вода има за живот и здравље људи повод су за разговор о квалитету воде и у објектима у нашем Дому здравља. У објектима на подручју града проблема нема, јер је вода из градског „Водовода“ провереног квалитета. Проблема је било доста на сеоском подручју, а амбуланте су, због недостатка здраве пијаће воде, неретко биле затваране. "Зато смо последњих година доста урадили на обезбеђењу квалитетне пијаће воде у нашим амбулантама у селима", каже шеф Одсека хигијене Дома здравља Јасмина Трифуновић, дипл.инж. животне средине.