Комора здравствених установа Србије Tag

Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић изабрана је за заменика председника Управног одбора Коморе здравствених установа Србије. Председник УО Коморе је проф. др Георгиос Константинидис, директор Института за заштиту здравља деце и омладине Војводине у Новом Саду.