приговори Tag

У прошлој години заштитнику пацијентових права Дома здравља Шабац писаним приговорима обратило се 17 пацијенaта. Пацијенти су се изјашњавали и путем писаних изјава остављених у сандучиће који су за ове намене постављени у чекаоницама наших служби. На овај начин у 2011. год. изјаснило се укупно 19 пацијената – а, од ових изјава, две су примедбе пацијената, док 17 изјава представља похвале за наш рад.

У складу са законском нормативом, али и остваривањем основног циља наше установе – пружања квалитетне здравствене заштите, Дом здравља Шабац кроз институт Заштитника пацијентових права пружа могућност свим пацијентима да укажу на пропусте и сугеришу непоштовање процедура, уколико процене да су се нашли у таквој ситуацији. Према извештају дипл. правнице Верице Вујанић, која у Дому здравља ради овај посао, у првих шест месеци ове године заштитнику пацијентових права, писаним приговорима, обратило се укупно 6 пацијената.