управни одбор Tag

Управни одбор Дома здравља Шабац на 32. седници, која је одржана јуче, усвојио је План набавке за 2012. годину, Извештај о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2011. и Измене и допуне Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Шабац.

Управни одбор Дома здравља поново је за директора наше установе изабрао прим. др Весну Ђурић. За место директора Дома здравља Шабац конкурисали су: прим. др Весна Ђурић, досадашњи директор Установе, др Снежана Бојанић, начелница Службе педијатрије и др Васа Борота, начелник Службе стоматологије.