Тим спољашњих оцењивача похвалио рад Дома здравља Шабац током недавне акредитацијске посете

Тим спољашњих оцењивача похвалио рад Дома здравља Шабац током недавне акредитацијске посете

Спољашњи оцењивачи боравили су у нашем Дому здравља крајем маја са циљем анализе, праћења и провере примене усвојених акредитацијских стандарда. Реч је о редовној посети спољашњих оцењивача, која се реализује после годину дана oд добијања сертификата, а у периоду трајања акредитације здравствене установе. У нашој установи тим спољашњих оцењивача чинили су др Данка Живановић и Стана Арсенијевић, дипломирани економиста.

Током посете контролисана је примена свих стандарда који су акредитовани, а извештај о посети садржи похвале и општу оцену да је у протеклих годину дана доста урађено на даљем унапређењу квалитета здравствене заштите коју пружамо нашим суграђанима.

Како је ова посета свеобухватна, а извештај опсежан, преносимо у целини резиме извештаја:

„Дом здравља Шабац је установа у којој се велика пажња поклања унапређењу квалитета рада и у складу са тим се примењују акредитацијски стандарди. У овај процес је укључена већина запослених, што је посебно видљиво у току обиласка установе. Одржавају се редовни састанци тимова за акредитацију, направљен је план активности на унапређењу квалитета и дефинисана појединачна одговорност у спровођењу. У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга, од пријема и тријаже преко спровођења лечења до завршетка лечења. Процедуре се анализирају и по потреби се врши њихова ревизија. Запослени су упознати са процедурама и примењују их у свакодневном раду. Хигијена у свим објектима је на веома високом нивоу што је за сваку похвалу. Посебна пажња се поклања безбедности пацијента. Примењују се водичи добре клиничке праксе у свакодневном раду, као и клинички путеви. За похвалу је одлична сарадња са другим установама и локалном заједницом на промоцији здравља (постоји план на нивоу локалне самоуправе).

Општи утисак је да је од претходне акредитацијске посете уложен значајан напор да се према препорукама унапреди квалитет, што је резултирало побољшањем у свим областима.“ 

Оваква оцена најбоља је потврда да су сви напори које смо уложили на плану побољшања квалитета рада уродили плодом. У исто време ово је и оцена која нас обавезује и охрабрује да у наредном периоду наставимо и унапредимо све активности које ће допринети још бољој, безбеднијој и ефикасној услузи.

Агенција за акредитацију здравствених установа доделила је нашем Дому здравља сертификат о акредитацији у јулу 2011.  на период од три године –  до јула 2014.г.