У 33 болнице у Србији обележен Светски дан хигијене руку

У 33 болнице у Србији обележен Светски дан хигијене руку

Хигијена руку у здравственим установама је једна од основних мера превенције болничких инфекција, која не кошта много, а значајно утиче на квалитет здравствене услуге, смањење броја нежељених догађаја у здравственој установи, омогућава велике уштеде смањењем потрошње лекова, лабораторијских и других анализа и утиче на скраћење дужине хоспитализације.

save-lives-clean-your-hands

Болничке инфекције могу значајно да умање квалитет лечења, да доведу до продужења болничког лежања и повећане потрошње антибиотика. Оно што болничке инфекције чини проблематичним је да их изазивају микроорганизми који стално мењају своје карактеристике и то што су често ови микроорганизми отпорни на различите врсте антибиотика.

На основу претходних истраживања, присутност болничих инфекција у нашим болницама је на европском нивоу. Важно је напоменути да се ова појава, због природе болничког окружења, никада не може у потпуности искоренити. Континуираним радом може утицати само на 30% болничких инфекција.

Из тог разлога у нашој земљи, као и у многим другим земљама широм света, у оквиру активности на унапређењу квалитета, Министарство здравља кроз рад Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама, активно ради на успостављању националног надзора, као и на превенцији и сузбијању болничких инфекција. Квалитетно прикупљање података, њихова анализа, и предузимање мера након тога, начин је на које се системски ради на проблему болничких инфекција. Пријављивање болничких инфекција већ дефинисано као показатељ квалитета рада болнице.

У току је спровођење Треће националне студије преваленције болничких инфекција, резултати се очекују до краја јуна ове године. Активности на сузбијању болничких инфекција и рад Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама Министарство здравља подржава кроз реализацју пројекта „Развој здравства Србије-додатно финансирање“, који се финансира из кредита Свеске банке.

Овогодишњи дан хигијене руку – 5. мај обележен је под слоганом „Сачувајте животе – оперите своје руке“ у 12. 662 болнице у 146 земаља, а у Србији су у ту акцију укључене 33 болнице, што је највише у региону.