У нову годину без дугова

У нову годину без дугова

Дом здравља Шабац 2012. годину завршава позитивно послујући, што jе резултат наших напора да рационализујемо потрошњу и одговорно послујемо у изузетно тешким финансијским условима у здравству. О резултатима рада, завршеним и започетим пословима, али и онима који су у плану разговарали смо са прим. др Весном Ђурић, директорком Дома здравља Шабац.

Који послови су у инфраструктурном смислу обележили 2012. годину?

– То су, пре свега, изградња амбуланте на Летњиковцу и реконструкција амбуланте у Белој Реци, у којој још треба да се постави грејање и ураде подови. Обе инвестиције води град. Поред овога веће инвестиције су замена котлова у Варни, Мајуру и Прњавору, јер сада као енергент уместо нафте користимо рентабилнији и исплативији пелет. Током ове године урадили смо и неопходну адаптацију у диспанзеру за децу и омладину, што омогућава физичко раздвајање превентивних од куративних услуга, а цео простор је потом и окречен. Заменили смо дотрајале подове у Служби стоматологије, потом у Превентивном центру. Осим ових послова, важно је било током целе године обезбедити редовно функционисање  свих служби и обезбедити им неопходне услове и средства за рад.

 Да ли је било набавке опреме у овој години, ако имамо у виду тешку материјалну ситуацију?

– Настојали смо да, у складу са могућностима, одговоримо на потребе наших служби да имају адекватну опрему. Набављен је дигитални ортопан и стоматолошка столица, столови за протетику, тензиметри, стетоскопи, торбе за терен за патронажне сестре, нови сервери и недостајућа информатичка опрема (рачунари, штампачи…). Све ово је веома важно за редован рад и боље услове у којима ће се лечити наши пацијенти. У овој години купило смо и ново  возило за Службу кућног лечења и неге, што рад запослених у овој служби чини још ефикаснијим и омогућава њихов тимски рад.

Ако усавршавање истичете као један од приоритета, колико  је  у овој години било могућности за то?

– Професионално усавршавање је стална интенција наше установе. У овој години одобрене су једна специјализација из опште медицине, једна из педијатрије, а у процедури је одобравање специјализација из ургентне и опште медицине и две из дечије и превентивне стоматологије. Континуиране медицинске едукације за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и техничаре су се спроводиле као и прошле године и свим запосленима омогућено је да стекну неопходан број бодова.

Шта су у 2012. били највећи изазови за здравствену установу коју водите?

– Највећи проблем је био у ситуацији недостатка финансијских средстава превазићи проблеме и годину завршити позитивно, што смо ми рационалним понашањем и успели. Годину завршавамо без дугова како према добављачима тако и према запосленима и по мом мишљењу веома успешно. Проблем нам је направио, као и код свих других домова здравља Кадровски план за стоматологију, који није урађен у складу са важећим Правилником, па смо присиљени да одређени број запослених у овој служби водимо као неуговорене раднике, иако применом важећег правилника имамо мањак запослених. На ово смо уложили примедбу Министарству здравља, РФЗО-у у Институту за јавно здравље „Батут“. Надам се да ће грешка бити исправљена. И поред свега запослени нису материјално оштећени.

Каква је сарадња са другим институцијама, какви планови за предстојећи период?

– У протеклом периоду интезивно се радило на изградњи и реконструкцији објеката, набавци медицинске и немедицинске опреме, информатизацији, едукацији кадра. Сарадња са Градом је одлична. Желим да истакнем и добру сарадњу са Министарством, јер смо захваљујући њима укључени у ДИЛС пројекат, који је допринео значајном унапређењу рада у ДЗ Шабац. У плану нам је да у наредном периоду реконструишемо простор у Служби за заштиту жена и да опремимо амбуланте на Летњиковцу и у Белој Реци. Заменићемо и столарију на стоматологији, у хитној, а набавити и аутоклав и другу потребну опрему у служби стоматологије.