У току реконструкција амбуланте у Горњој Врањској

У току реконструкција амбуланте у Горњој Врањској

Дом здравља Шабац и Град Шабац последњих година значајна средства уложили су у изградњу и реконструкцију бројних објеката на подручју целе градске управе, у намери да свим житељима и корисницима услуга здравствене заштите омогуће једнаке услове за лечење. Ових дана интензивно се ради на реконструкцији и адаптацији амбуланте у Горњој Врањској.

Завршена је реконструкција равног крова и замењена столарија у овом објекту. Следе радови на постављању изолације, а потом и кречење зграде, што ће употпунити ново рухо овог објекта. Вредност радова је око 1,5 милиона динара, а уз прошлогодишњу изградњу санитарног чвора и прилазне рапме за инвалиде и у овој амбуланти биће постигнути услови за рад лекара и боравак пацијената који су у потпуности у складу са свим важећим стандардима, које је Дом здравља Шабац постигао у свим својим објектима.