Управни одбор – одлуке у циљу повећања безбедности запослених

Управни одбор – одлуке у циљу повећања безбедности запослених

После убиства наше колегинице, а у циљу повећања безбедности и заштите свих запослених, Управни одбор Дома здравља Шабац на хитној седници усвојио је Процедуру поступка пријављивања вербалних и физичких претњи и напада на запослене Дома здравља Шабац од стране пацијената или пратње пацијената. Документом, који је усвојио Управни одбор, дефинишу се поступци запослених у случају претње или насиља од стране пацијената, начин пријављивања и извештавања о оваквим ситуацијама. Сви запослени обавезни су да према пацијентима поступају у складу са правилима струке и етичким нормама, а уколико дође до било каквих несугласица, које се не могу отклонити, о томе је потребно известити своје надлежне, правну службу установе, као и надлежну Полицијску управу, Градски савет за здравље и Заштитника грађана. Протестних ПЕТ МИНУТА ТИШИНЕ ЗА ПРАВО НА ЖИВОТ И РАД настављамо док се не испуне обећања о измени законских решења.