Упућен захтев Министарству здравља Србије за одобрење запошљавања недостајућег кадра

Упућен захтев Министарству здравља Србије за одобрење запошљавања недостајућег кадра

У складу са ранијим најавама и веома израженом потребом да, због одласка у пензију наших лекара, запослимо нове, Дом здравља Шабац упутио је захтев Министарству здравља Републике Србије за одобрење.
У захтеву су наведене потребе наше установе, као и одредбе Закона о здравственој заштити које указују на начин за решавање овог проблема и могућност финансирања ангажовања лекара и техничара. Рад 10 лекара и исто толико медицинских техничара финансирао би, у складу са ранијим договором, Град Шабац.
Уверени смо да ће надлежна Комисија и ресорно Министарство показати разумевање за потребе наше установе, а у циљу обезбеђења адекватне здравствене заштите у свим нашим амбулантама на целом подручју наше Градске управе.