Уручени уговори за доделу средстава у оквиру пројекта ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS”

Уручени уговори за доделу средстава у оквиру пројекта ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS”

Пројекат „Бољи услови рада – виши квалитет здравствене заштите жена“, којим смо конкурисали за средства у оквиру пројекта Министарства здравља ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS” који се финансира из кредита Светске банке, одобрен је. Свечаној додели грантова у Београду данас су присуствовале прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља и др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове. Наша установа на овај начин добила је 1.277.000 динара. Уговоре о додели финансијских средстава за подршку инвестиционим улагањима директорима 43 дома здравља уручила је министарка здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић. Укупна вредност ових уговора је  55 милиона динара (око 480 000 евра). 

Дом здравља Шабац добијена средства ће искористити за реконструкцију простора Службе за здравствену заштиту жена и набавку дигиталног колпоскопа. Реконструкцијом простора биће створени услови за тимски рад лекара и сестара у овој служби, а набавком колпоскопа, овај апарат имаће свака ординација.

У оквиру реализације пројекта ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS”, од 2010. године домовима здравља у Србији  додељена су финасијска средства у укупном износу од око 2, 5 милиона евра.  Поред подршке за инвестициона улагања за 43 дома здравља, додељена су средства за подршку процесу акредитације за 76 домова здравља,  за набавку сертификованог софтвера за 162 установе примарне здравствене заштите и за реализацију пројеката за повећање доступности здравствене заштите осетљивим популационим групама за 42 дома здравља.