Ускоро почиње пројекат јавних радова за особе са инвалидитетом

Ускоро почиње пројекат јавних радова за особе са инвалидитетом

Дом здравља Шабац, на темељу раније добре праксе, наставља ангажовање особа са инвалидитетом преко пројеката јавних радова. Нов пројекат, који предвиђа да у нашој установи буде ангажовано пет особа са инвалидитетом је одобрен, а очекујемо да у првој половини овог месеца уговори буду потписани и да почне реализација. Две од пет особа биће ангажовано на пословима уређења круга Дома здравља, две на обављању административних послова, а једна на месту портира.

Радно ангажовање особа са инвалидитетом је начин да допринесемо њиховој социјализацији у друштву, решавањем једног од највећих проблема са којим се суочавају – обезбеђењем егзистенције. Јавни радови се реализују у сарадњи са Националном службом за запошљавање на период од шест месеци, а сви ће, као што је и раније био случај, обављати послове који су у складу са њиховим образовањем и способностима.