Велики одзив пацијената истраживању задовољства корисника здравственом заштитом

Велики одзив пацијената истраживању задовољства корисника здравственом заштитом

У службама опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и стоматолошке здравствене заштите деце Дома здравља Шабац у понедељак, 5. децембра, спроведено је анкетно испитивање задовољства корисника здравственом заштитом. 

Имајући у виду да је основни циљ ове активности успостављање непосредног контакта са пацијентима и пружање могућности да сами утичу на квалитет здравствене заштите, изражавајући своје задовољство нашом услугом, од изузетног нам је значаја учешће у овој анкети, због чега захваљујемо свим корисницима који су се одазвали нашем позиву.

Велики одзив пацијената који су се тог дана затекли у нашим амбулантама користиће сагледавању што реалније слике о нашем раду. У Служби опште медицине од укупно 1.207 пацијената, колико је било тог дана, анкетни листић попунило је 802, у Служби здравствене заштите деце тај број је 331 од 577 пацијената, који су у понедељак затражили помоћ лекара. Велики број пацијената учествовао је у овој анкети и у преостале две службе. У Служби здравствене заштите жена од 131 пацијенткиње у анкети је учествовало 127, а у Служби стоматологије позиву за учешће у анкети одазвало се 93 од 100 пацијената. Из ових података се јасно види да је од 2.015 у анкети учествовало 1.353 пацијената, што је готово 70%.

Подсећамо да је анкета анонимна, а да ће сви подаци бити коришћени само за потребе унапређења квалитета наше услуге. Све ваше примедбе, предлози и сугестије, поштовани суграђани, драгоцена су нам помоћ у даљем одржавању постигнутих стандарда у раду, али и њиховом побољшању.

Све податке прикупљене у овом истраживању Дом здравља Шабац ће доставити Заводу за јавно здравље Шабац, који обавља анализе података прикупљених у анкетама свих здравствених установа са ове територије. Сви, на тај начин, прикупљени подаци, биће прослеђени Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и доступни јавности.