Велико признање за досадашњи рад

Велико признање за досадашњи рад

Писмо републичког заштитника грађана Саше Јанковића које је стигло на адресу наше установе велико нам је признање за досадашњи рад и потврда да смо у прoтеклом периоду на прави начин одговорили на све новине и изазове наше професије. Писмо је стигло као резултат контроле коју су у пословању наше установе обавили представници стручних служби републичког заштитника грађана.

ombudsman

Будући да нам је од великог значаја и као знак да и у наредном периоду треба да се руководимо истим критеријумима, писмо преносимо у целости:

„Поштована,

Користим прилику да Вам најпре захвалим на досадашњој сарадњи током спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада Дома здравља Шабац.

На основу спроведеног непосредног надзора од стране Стручне службе овог органа односно приликом непосредног разговора са Вама и Вашим сарадницима, прикупљене су одређене информације и извршен увид у документацију везану за обављање допунског рада и вођење листа заказивања и чекања на пружање здравствених услуга.

Са посебним задовољством могу да Вас обавестим да, након сагледавања документације и прикупљених информација, нисам утврдио неправилности у раду здравствене установе којом руководите, а везане за обављање допунског рада и вођење листа заказивања и чекања на пружање здравствених услуга.

Уверен да ћемо и убудуће остваривати законом прописану сарадњу, у интересу ефикасног и законитог остваривања права и на закону заснованих интереса грађана, како пацијената тако и здравствених радника, срдачно Вас поздрављам.

Заштитник грађана
Саша Јанковић“