Вредност воде већа је од цене

Вредност воде већа је од цене

Светски дан вода, сваке године обележава се 22. марта са циљем да се истакне значај који вода има, као и да се подигне свест о глобалној кризи са водом. Основни фокус обележавања је подршка постизању циља одрживог развоја 6 – вода и санитација за све до 2030. године.

Ове године, тема Светског дана вода је ВРЕДНОВАЊЕ ВОДЕ.

Вредност воде већа је од цене. Вода има огромну и комплексну вредност за наша домаћинства, храну, културу, здравство, образовање, економију и интегритет нашег природног окружења. Ако превидимо било коју од ових вредности, ризикујемо да лоше управљамо овим незамењивим ресурсом.

Данас је вода под екстремном опасношћу од све већег броја становништва, све већих захтева пољопривреде и индустрије и погоршања утицаја климатских промена.