Дом здравља др Драга Љочић

Комерцијалне услуге

На овој страни можете преузети ценовник здравствених услуга које Дом здравља „Др Драга Љочић“ пружа, а које не падају на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО).

CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE NE PADAJU NA TERET RFZO-a —  28.10.2019.                   
Šifra uslugeNaziv uslugeCene usluga sa PDV-omCene usluga bez PDV-a
1001Anamnestički podaci (radna anamneza,glavne tegobe,sadašnja bolest,lična anamneza,porodična anamaneza,socioepidemiološki podaci) 400.00
1002Ciljana anamneza 100.00
1003Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa,telesna visina,izračunavanje BMI) 600.00
1004Testiranje čula ravnoteže (Romergov test,ispitivanje nistagmusa,test mimo pokazivanja i kompasni hod) 200.00
1005Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i vibracije 150.00
1006Ispitivanje senzibiliteta za bol,dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima 150.00
1007Ispitivanje tremora:potpis,crtanje kruga,kvadrata i spirale 50.00
1008Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i upustva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme) 50.00
1009Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema 100.00
1010Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože 50.00
1011Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata 50.00
1012Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva,usne duplje,vilice i kože 50.00
1013Detaljni pregled sluzokože i kože 50.00
1014Detaljni pregled sluzokože,kože i zuba 50.00
1015Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti) 400.00
1016Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti) 400.00
1017Psihološki pregled ( ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja) 400.00
1018Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama 500.00
1019Pregled konsultanta-oftalmologa 500.00
1020Pregled konsultanta -ORL specijaliste 700.00
1021Pregled konsultanta-neuropsihijatra 400.00
1022Pregled konsultanta-logopeda 400.00
1023Pregled konsultanta-stomatologa 300.00
1024Upitnik o prethodnim bolestima, navikama,alergijama 50.00
1025Respiratorni upitnik 50.00
1026Specifični upitnik za alergije 50.00
1027Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje 50.00
1028Upitnik za rad u buci 50.00
1029Upitnik za rad sa vibracijama 50.00
1030Upitnik Q16 50.00
1031Sedimentacija eritrocita 120.00
1032Broj leukocita 35.00
1033Broj eritrocita 35.00
1034Hematokrit 35.00
1035ŠUK 150.00
1036Urin(prisustvobelančevina,šećera,bilirubina,urobilinogen,sediment urina) 160.00
1037Hemoglobin 35.00
1038Retikulociti 35.00
1039Trombociti 35.00
1040Leukocitarna formula 35.00
1041KKS 245.00
1042Urea u krvi 150.00
1043Kreatinin u krvi 150.00
1044Bilirubin ukupan u krvi 150.00
1045Bilirubin direktan u krvi 150.00
1046SGOT 150.00
1047SGPT 150.00
1048Y-glutamiltranspeptidaza 150.00
1049Alkalna fosfataza 150.00
1050Kalcijum u krvi 120.00
1051Fosfor u krvi 120.00
1052B2-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu 1,500.00
1053a1-mikroglobulin (izražen na gram kreatinina) u urinu 1,500.00
1054Koncentracija albumina u krvi 120.00
1055Određivanje broja leukocita,trombocita i leukocitarna formula 105.00
1056Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin, SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, u krvi 900.00
1057Biohemijske analize: ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT, yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi 1,200.00
1058Biohemijske analize:retikulociti,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT,yGT, alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi 1,235.00
1059Biohemijske analize:retikulociti,trombociti,leukocitarna formula,ukupan i direktni bilirubin,SGOT,SGPT.yGT.alkalna fosfataza, urea i kreatinin u krvi 1,340.00
1065Radiografija grudnog koša- ( setovi) 1,030.00
1065-1Radiografija grudnog koša-PA  1,400.00
1070Ultrazvučni pregled abdomena 1,000.00
1071Havard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa 500.00
1072Ispitivanje snage grupe mišića angažćovana u statičkom radu 100.00
1073Dinamometrija 100.00
1074Dinamička kožna termometrija (Cold test) 100.00
1075Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem )čula mirisa i ukusa 100.00
1076Ispitivanje čula mirisa 100.00
1077Alenov test 100.00
1078Phalenov test 100.00
1079EKG-12 odvoda 200.00
1080Audiometrija-tonalna liminarna 250.00
1081Spirometrija sa krivom protok volumena 300.00
1082Ortorejter I-(oštrina vida na blizinu,daljinu,dubinski vid) 95.00
1083Ortorejter II-(forije,fuzije,kolorni vid) 75.00
1084Ortorejter III- Testiranje vidnih funkcija:oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid 170.00
1085Kolorni vid 75.00
1086Perimetrija-test vidnog polja 75.00
1087Ispitivanje adaptacije na tamu 35.00
1088Funkcije vida:forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu 285.00
1089Funkcije vida:oštrina vida na blizinu i daljinu,dubinski vid, forije,fuzije,kolorni vid,perimetrija,ispitivanje adaptacije na tamu 280.00
1160Uzimanje materijala za laboratoriju 63.00
1161Lekarski pregled za IK na lični zahtev6,200.00 
1162Lekarski pregled za ocenu telesnog oštećenja i tuđu pomoć2,030.00 
1163Lekarsko uverenje za upis u srednju školu,obdanište,studenti410.00 
1164Lekarsko uverenje za težek fizički posao4,480.00 
1165Lekarsko uverenje za poslove na visini,brodar,vozač,džokej,civilno služenje vojske5,060.00 
1166Lekarsko uverenje za poslove obezbeđenja5,560.00 
1167Lekarsko uverenje za poslove u prosveti3,050.00 
1168Lekarsko uverenje za poslove za inostransvo5,160.00 
1169Lekarsko uverenje za  hraniteljstvo3,050.00 
1170Lekarsko uverenje za upis u srednju ŠKOLU1,000.00 
1171Lekarsko uverenje za poslove sudskog veštaka3,250.00 
1172Lekarsko uverenje za poslove palioce mina5,360.00 
1173Lekarsko uverenje za  zaposlenje (opšta sposobnost)2,540.00 
1174Lekarsko uverenje za vozače amatere2,150.00 
1175Ponovno lekarsko uverenje za vozača profesionalca 3,500.00
1175-1Kandidat  za vozača profesionalca3,500.00 
1176Lekarsko uverenje po dva osnova5,560.00 
1177Lekarsko uverenje za različite potrebe1,220.00 
1178Lekarski pregled za sudsko veštačenje6,000.00 
1179Kontrolni pregled i mišljenje za banju 710.00
1180Sistematski pregled vanrednih studenata 1,830.00
1181Sistematski pregled vanrednih studentkinja 2,340.00
1182Zdravsteveno predavanje na zahtev poslodavca 2,500.00
1183Ukazivanje prve pomoći pri povredi na radu 500.00
1231Dežurstvo  medicinske ekipe po času5,190.00 
12311Dostupnost medicinske ekipe po satu 519.00
1185Lekarsko uverenje i ocena više lekara (uvid u dokumantaciju)2,030.00 
1186Prepis,kopija medicinske dokumentacije510.00 
1187Pisanje ekspertize i zumačenja nalaza 510.00
1188Uzimanje krvi za testiranje na alkohol 510.00
1189Alko test 510.00
1190Ciljani pregled na zahtev poslodavca 600.00
1191Predhodni pregled radnika osnovna cena 2,450.00
1192Periodični pregled radnika osnovna cena 2,100.00
1193Procena rizika radnog mesta po času (na terenu) 1,000.00
1194Određivanje zdravstvenih zahteva radnog mesta (po radnom mestu) 2,500.00
1195Sistematski pregled -muškarci 5,390.00
1196Sistematski pregled -žene 7,830.00
1197Obuka iz prve pomoći- po radniku 1,300.00
1198Sanitetski transport po kilometru 75.00
1199Sanitetski transport u lokalu 1,000.00
1200Pregled za overu sportske knjižice 610.00
1201Sistematski pregled sportiste-godišnji 1,165.00
1204Specijalno lekarsko uverenje3,360.00 
1206Pregled fudbalskog sudije 710.00
1207Pregled za upis na DIF3,360.00 
1208Bojenje po PN testu 500.00
1209CTG 500.00
1210Citolođški pregled na PN (čitanje) 500.00
1211Kolposkopija 500.00
1212PAP test 1,000.00
1213Uzimanje VS 300.00
1214Uzimanje VB 500.00
1215Pregled lekara 500.00
1216EKG 200.00
1217UZ 1,000.00
1218Obrada rane 400.00
1219Vađenje stranog tela 400.00
1220Zavoj (mali, srednji, veliki) 400.00
1221                                                                                                Doziranje fizičke aktivnosti radi gubitka masne telesne mase 500.00
1222Anketa individualne ishrane( dnevnik ishrane), procena potreba za suplementacijom i promovisanje suplementacije. 400.00
1223Hladni apsces-punkcija 400.00
1224Fiksacioni zavoj 400.00
1225Davanje im injekcije 200.00
1226Davanje iv injekcije 200.00
1227Davanje infuzije,inhalacija 200.00
1228Određivanje šećera u krvi 200.00
1229UZ dojke 1,000.00
1230Bris rane,dojke 100.00
1232Antropometrijska procena stanja uhranjenosti (merenje BMI i procenta telesne masti) 200.00
1233Trugliceridi 150.00
1234Holesterol 150.00
1235Test na drogu 1,220.00
1238Aplikacija vakcine 350.00
1240Cink u urinu (Institut medicine rada) 2,000.00
1241Cink u krvi (Institut medicine rada) 2,000.00
1242Lekarski pregled vozača profesionalaca bez laboratorije1,540.00 
1243Sistematski pregled žena 6,640.00
1244Sistematski pregled muškaraca 4,570.00
1245Pregled psihologa-test 1,000.00
1246Izdavanje duplikata lekarskog uverenja za poslove obezbeđenja 50% 2,550.00
1247Izdavanje duplikata lel.za poslove u prosveti 50% 1,530.00
1248Funkcionalna dijagnostika za L.U. za inostranstvo 2,540.00
1255Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara3,460.00 
1256Dežurstvo lekara2,220.00 
1280Obuka iz prve pomoći za kandidate za vozače 6,000.00
1281Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače amatere  3,960.00
1282Obuka iz prve pomoći PAKET- za vozače profesionalce  4,030.00
009042Uklanjanje krunice 500.00
009043Cementiranje stare krunice 500.00
009058Okluzalni stabilizacioni splint (mičigen) 1,800.00
009059Livena nadogradnja od legure srebro paladijum 1,000.00
009062Metalokeramička kruna 4,000.00
009073Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom parodon. Indexa utvrđivanje stanja higijene usta i zuba primenom indexa 1,000.00
009074Analiza dejstva biohem.Sila- otkrivanje traumat.Kontakta zuba 500.00
009075Identifikacija uklanjanje dent. Plaka, motivacija i obučavanje i održavanju oralne higijene 600.00
009076Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici 800.00
009079Remotivacija i obučavanje bolesnila u održavanju higijene 600.00
009080Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji 450.00
009081Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu) 200.00
009083Otkrivanje oralnih žarišta 1,000.00
009085Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu) 900.00
009086Modif.Widmanova režanj operacija u lečenju parod.po zubu 2,000.00
009087Osteoplastika i osteotomija u th. Obolelih od parod.(po zubu). 600.00
009088Primena transplatata vez. Tkiva i periosta u lečenju parod.(po zubu) 6,000.00
009089Spec. Vođena regeneracija parod. Uz primenu membrana po zubu 1,500.00
009090Bisekcija zuba 1,500.00
009091Primena koštanog implantata ili transplatata u terapiji infrakoštanih parod. DŽepova (po zubu) 1,100.00
009092Produženje kliničke krune zuba (po zubu) 2,000.00
009093Lateralno pomeren režanj 2,500.00
009094Režanj dupla papila (po zubu) 2,500.00
009095Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplatata u cilju produb. Vestibuluma prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive SMAT 6,000.00
009096Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu) 1,500.00
009097Edlan-Mejcharova operacija 4,000.00
009098Testovi u dg. Oboljenja oralne sluzokože 900.00
009099Testiranje galvanskih struja u usnoj duplji (po zubu) 900.00
009100Testovi u dg. Oboljenja pljuvačnih žlezda 900.00
009102Elekroforeza lekova 1,200.00
009121Retencion aparat – pozicioner 3,140.00
009138Uklanjanje hipertrofične mukoze 3,000.00
009140Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 2,000.00
2400018Stomatološki pregled 360.00
2400026Stomatološki pregled – kontrolni 270.00
2400034Sistematski stomatološki pregled  sa obradom podataka 360.00
2400042Ciljani pregled 360.00
2400125Uklanjanje naslaga 600.00
2400141Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije 450.00
2400174Prva pomoć kod dentalgija 600.00
2400182Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) 600.00
2400190Amalgamski ispun na 1 površini 500.00
2400216Amalgamski ispun na 2 površine 700.00
2400232Amalgamski ispun na 3 površine 1,000.00
2400257Nadogradnja frakturiranog zuba 1,300.00
2400281Vitalna amputacija po kanalu 800.00
2400331Kompozitni ispun na prednjim zubima 1,000.00
2400356Kompozitni ispun na bočnim zubima na 1 površini 1,200.00
2400356-1Kompozitni ispun na bočnim zubima na 2 i 3  površine 1,600.00
2400372Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda) 2,000.00
2400380Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu 800.00
2400398Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 1,000.00
2400406Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 800.00
2400414Vađenje stranog tela iz kanala koren 1,000.00
2400422Retretman kanala korena (po kanalu) 1,000.00
2400430Glasjonomerni ispun 450.00
2400455Parcijalna akrilatna proteza 12,500.00
2400463Totalna proteza 12,500.00
2400471Reparatura proteze – prelom ploče 1,000.00
2400489Dodatak zuba u protezi 800.00
2400497Dodatak kukice u protezi 800.00
2400505Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilat 1,000.00
2400513Podlaganje proteze indirektno 1,500.00
2400521Selektivno brušenje zuba (po zubu) 650.00
2400547Obrada parodontalnog džepa po zubu 1,000.00
2400554Drenaža parodontalnog abscesa 270.00
2400562Izrada i analiza studijskog modela 1,800.00
2400570Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave 1,800.00
2400596Aktivni pokretni ortodontski aparat 7,000.00
2400604Funkcionalni ortodontski aparat 8,000.00
2400638Lečenje alveolita 400.00
2400646Intraoralna incizija apscesa 900.00
2400653Zaustavljanje krvarenja 1,500.00
2400661Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem 2,000.00
2400679Vađenje zuba 850.00
2400687Komplikovano vađenje zuba 1,500.00
2400695Hirurško vađenje zuba 2,000.00
2400703Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka 4,000.00
2400711Hiruško vađenje impaktiranih očnjaka 4,000.00
2400729Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) 1,800.00
2400737Primarna obrada rane – intraoralno 2,000.00
2400745Replantacija stalnih zuba 6,000.00
2400760Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom 6,000.00
2400778Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom po zubu 450.00
2400786Uklanjanje splinta/šine 2,000.00
2400794Uklanjanje konaca 200.00
2400810Rendgenografija zuba intraoralna 350.00
2400828Ortopantomogram 700.00
2400943Površinska lokalna anestezija 50.00
2400950Infiltraciona anestezija 150.00
2400968Antišok terapija 1,800.00
2400976Specijalistički pregled 500.00
2400984Specijalistički pregled – kontrolni 360.00
2401008Lokalna aplikacija leka (toxavit) 600.00
2401016Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom 1,000.00
2401081Etiološka dijagnoza konsekutivnih oboljenja 1,200.00
2401099Intralezijska i perilezijska aplikacija leka 500.00
2401107Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga 500.00
2401115Kiretaža oralne sluzokože 500.00
2401123Kauterizacija tkiva 500.00
2401131Eliminacija iritacija oralne sluzokože 450.00
2401149Resekcija jednokorenih zuba 3,500.00
2401156Resekcija gornjih dvokorenih zuba 4,000.00
2401164Resekcija trokorenih zuba 5,000.00
2401172Hemisekcija i disekcija zuba 2,000.00
2401180Primarna plastika OAK 4,000.00
2401198Primarna plastika OAK sa vađenjem korena iz sinusa 4,500.00
2401206Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) 4,000.00
2401214Uklanjanje mukoznih cista 2,000.00
2401222Uklanjanje manjih viličnih cista 3,000.00
2401230Uklanjanje većih viličnih cista 4,500.00
2401248Plastika plika i frenuluma 2,000.00
2401255Revizija sinusa – Caldwell  Luc 9,000.00
2401263Repozicija luksirane donje vilice 2,250.00
2401271Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije 1,000.00
2401289Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije 2,500.00
2401339Ekstraoralna incizija apscesa 2,000.00
2401347Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe 480.00
2401545Biopsija 2,400.00
2401578Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje 4,800.00
2401651Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu 5,000.00
2401669Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji po započetom satu 7,500.00
994000053FIKSNI ORTODONTSKI APARAT SA PRSTENOVIMA I BRAVICAMA DONJI 40,000.00
994000054FIKSNI ORTODONTSKI APARAT SA PRSTENOVIMA I BRAVICAMA GORNJA 40,000.00
994000066Fiksni ortodonski aparat sa prstenovima i bravicama-estetski(po vilici) 50,000.00
994000067Fiksni ortodonski aparat-segmentirani luk 20,000.00
994000068Zamena prstenova u fiksnom ortodonskom aparatu 1,200.00
994000069Zamena bravica u fiksnom ortodonskom aparatu 800.00
994000070Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu 1,000.00
994000071Aparat za ekstraoralnu trakciju-Xedgir 18,000.00
994000072Delerova maska 18,000.00
994000073Aparat za razdvajanje nepčanog šava 15,000.00
994000074Aparat za brzu distalizaciju zuba-pendulum 12,000.00
994000075Palatinalni ili lingvalni aparat (kvad xeliks,ortorama) 10,000.00
994000076Fiksni ortodonski aparat-Xerbst 12,000.00
994000077Uklanjanje fiksnog ortodonskog aparata 1,000.00
994000078Retenciona folija-jednoslojna (po vilici) 2,500.00
994000079Retenciona folija-dvoslojna (po vilici) 3,000.00
994000080Folija za ortodonsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom (po vilici) 6,000.00
994000081Fiksni retencioni aparat-ritejner (po vilici) 3,000.00
994000082Retencioni aparat pozicioner (po vilici) 3,500.00
2400075Individualno zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u odrzavanju oralne higijene 600.00
2400539Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici 650.00
9444Laboratorijske analize pregled spor. 555.00
9446Test opterećenja 1,000.00
9447Pregled za overau sportske knjižice za sportske klubove finansirane od strane Grada po licu 300.00
9750Dežurstvo lekara i medicinske sestre-tehničara(po ceni koštanja)1,060.00 
9749Dežurstvo ekipe HMP(po ceni koštanja)2,000.00 
9748Uverenje za posedovanje i nošenje oružja3,500.00 
9516Kontrolni pregled i mišljenje  IL (oružje) 1,200.00
9517Napredno osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći 3,000.00
9748-1Uverenje za posedovanje i nošenje oružja(sa potvrdom od IL)2,300.00 
9751Smeštaj u studentski i učenički dom2,090.00 
9752Lekarsko uverenje za licencu sa nošenjem i bez nošenja vatrenog oružja4,865.00 
9753Ciljani pregled za Yazaki 5,990.00

* Cene navedenih usluga uvećavaju se za 50% ukoliko se pružaju u prostoru korisnika.

* Duplikat lekarskog uverenja se naplaćuje 50% od cene.

* Usluge stomatologije koje su izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje plaćaju svi korisnici sadržane su u Cenovniku koji je istaknut u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu.

* Za usluge koje se rade van DZ Šabac, cene će se usklađivati sa promenama konsultanata i referentnih ustanova.

* Promena cena RFZO može usloviti i promenu navedenih cena.

* Direktor može cene usluge formirati i niže od gore prikazanih zavisno od broja pregleda i drugih medicinskih pretraga.
* Za sve ostale usluge koje nisu pomenute, a vrše se na lični zahtev ili bez važeće zdravstvene legitimacije, cene će se formirati po cenama Upravnog odbora, RFZO-a za usluge koje se naplaćuju.