Закључен уговор о јавној набавци

Закључен уговор о јавној набавци

Дом здравља Шабац, на основу члана 116.ст.1.Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр.124/12, у даљем тексту ЗЈН), закључио је уговор о јавној набавци за медицински потрошни материјал са фирмом „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО+“ д.о.о. Нови Сад.

Уговор можете преузети овде:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ