Завршена реконструкција амбуланте у Горњој Врањској

Завршена реконструкција амбуланте у Горњој Врањској

Стварање бољих услова за рад у свим нашим објектима, што доприноси унапређењу квалитета здравствене заштите, један је од циљева ка којима са успехом стремимо последњих година. Још једна амбуланта добила је потпуно нов изглед и уписала се на све дужу листу објеката Дома здравља Шабац који испуњавају све предуслове за квалитетан рад. Реч је о амбуланти у Горњој Врањској.

У овом објекту завршени су радови на замени подова и столарије, термоизолацији, хидроизолацији равног крова, а обављени су и молерско-фасадерски радови. У потпуности је уређен и простор око објекта, као и прилази амбуланти.

У све ове послове Дом здравља и Град уложили су 1,1 милион динара, уверени да смо на овај начин допринели стварању једнаких услова за лечење пацијената на целом подручју шабачке Градске управе, што је наш заједнички примарни циљ.