Значајно смањени трошкови грејања у амбулантама у Мајуру, Варни и Прњавору

Значајно смањени трошкови грејања у амбулантама у Мајуру, Варни и Прњавору

У циљу рационализације рада и смањења трошкова, Дом здравља Шабац од ове сезоне увео је нов начин грејања у здравственим амбулантама у Мајуру, Варни и Прњавору. До ове зиме за грејање ових објеката користили смо лож уље, а од недавно је у употреби пелет, што је знатно смањило трошкове и повећало енергетску ефикасност.

– У амбулантама Мајур и Варна постојећи котлови су надограђени, односно купљени су само одговарајући горионици, а због величине објекта, као и због немогућности преправке постојећег котла у амбуланти Прњавор, одлучено је да се за њихове потребе купи нов котао. Поступак јавне набавке спроведен је у октобру, а вредност укупне набавке је 1.303.300, 00 дин (без ПДВ-а). Највише је издвојено за Прњавор – 990.000,00 динара, за амбуланту у Мајуру издвојили смо 215.000,00 динара, а за Варну 98.300,00 динара – наглашава дипл. инж. Милена Поповић, начелник Одељења за техничке послове.

Грејање ових амбуланти, када су користиле лож уље коштало је просечно око 800.000,00 динара месечно, однoсно за грејну сезону било је потребно издвојити око пет милиона динара.

– Рецимо у јануару 2012. године за грејање амбуланте у Мајуру потрошили смо 214.675.00 динара, у Прњавору 485.200.00 динара, а у Варни 129.795.00 динара, што укупно износи 829.670,00 дин. У децембру 2012. године почело је грејање на пелет у амбуланти Варна, а у јануару 2013. године све три амбуланте су се грејале на пелет. Укупна средства која су издвојена за пелет су око 220.000,00 динара, што је приближно једнако потрошњи за јануар 2012.године само за амбуланту у Мајуру – каже Милена Поповић, начелник Одељења за техничке послове.

Колике су уштеде и где је сада најрационалнија потрошња?

– Највећа уштеда је у амбуланти Прњавор и она износи око 80% – потрошено је 6.975 кг пелета односно 906,75 евра или око 101.556,00 динара. Уштеда у амбуланти у Мајуру је око 60% – потрошено је 5.700 кг пелета односно 741 евро (око 82.000,00дин), а у амбуланти Варна уштеда је око 70% – потрошено је 2.550 кг пелета односно 331.5 евра (око 37.000,00 дин). Види се да је у амбуланти Мајур најмања уштеда, а разлог је што је амбуланта монтажна, без изолације и са лошом столаријом. У Прњавору је купљен нов котао па самим тим искоришћеност је много боља него код котлова у Варни и Мајуру где су постојећи котлови преправљени. Из приложеног се види да месечна уштеда око 600.000,00 динара, тако да ће се средства уложена у набавку нове опреме вратити у периоду од 2 до 3 месеца.

Чиме сте се још, осим рационализације потрошње, руководили приликом промене начина грејања у својим амбулантама?

– Поред економског треба споменути еколошки и енергетски аспект, као и једноставније руковање односно ложење и одржавање котла. Пелет је производ који се добија пресовањем под високим притиском пиљевине и струготине сувог високо калоричног дрвета, без додавања било каквих везивних средстава, па као такав не садржи супстанце које су токсичне за људе и околину. Сагоревањем настаје само 1% пепела. Због потпунијег сагоревања и већег степена искоришћења пелет има смањену емисију штетних гасова у односу на сагоревање других чврстих горива, нпр. дрвета и, нарочито, угља. Пелет има уједначену горивост и константну енергију. Килограм пелета може произвести око 5 кWh топлотне енергије односно количина енергије коју добијамо горењем 2 кг пелета једнака је литри ложивог уља. Искоришћеност енергије код пелета је преко 90 %.
Котлови на пелет имају потпуно аутоматски рад. У све три амбуланте уграђени су собни термостати који се могу програмирати тако да се прати жељени режим рада. Код котлова на пелет омогућено је складиштење горива које је довољно и за више дана, па није потребно да се као код угља и дрва на сваких пар сати поново ложи.  Пепео од сагоревања пелета по својој структури знатно је лакши за чишћење него пепео дрвета и угља и мање агресиван по зидове котла, 100кг сагорелог пелета оставља за собом свега 1кг пепела. Такође, није потребан велики складишни простор, јер се пелет пакује у џакове (у нашем случају то су џакови од 15кг), па је за смештај једне тоне пелета потребан простор од 1м3 – истакла је дипл.инж. Милена Поповић, начелник Одељења за техничке послове Дома здравља Шабац.