16.октобар – Светски дан хране

16.октобар – Светски дан хране

„Пољопривредне задруге: кључ за обезбеђење хране у свету“ слоган је под којим се ове године обележава 16.октобар – Светски дан хране. Циљ обележавања Светског дана хране са оваквом поруком је подизање свести, ширење информација и знања, али и мобилисање јавног мњења и фондова у корист глобалне борбе против глади.

Процењује се да је у свету скоро милијарду гладних, а 70 процената њих живи у руралним пољопривредним областима. Ово је највећи број гладних људи од 1970. године који није последица само слабих приноса хране већ и високих цена намирница, малих прихода и повећања незапослености као резултата глобалне економске кризе.

 

 У првој половини 21.века, са порастом светске популације на 9 милијарди људи, потражња за храном ће се скоро удвостручити, а истовремено усеви се све више користе као биоенергент и у друге индустријске сврхе. Пољопривреда је принуђена да се такмичи за земљиште и воду са градским насељима, а истовремено је под притиском адаптације на климатске промене, покушава да помогне очувању природних станишта, очувању угрожених врста и биодиверзитета. Ипак, све мање људи ће живети у руралним областима и све мање ће се бавити пољопривредном производњом па је неопходан развој нових технологија ради повећања производње са све мање земљишта и све мање радне снаге.

Пољопривредне задруге, према којима је упућена порука овогодишњег Светског дана хране, већ су главно средство борбе против глади и сиромаштва у свету, али би могле да постигну много више. Време је да се ове организације оснаже и олакша њихова експанзија стварањем одговарајућих предуслова у друштву. Бројне приче о успеху широм света показале су да руралне институције доприносе безбедности хране тако што помажу мале фармере, узгајиваче стоке, власнике шума и рибњака да имају приступ информацијама и средствима која су им потребна. То им обезбеђује да повећају производњу хране, рекламирају своју робу и обезбеде посао, али и унапређују своју производњу и безбедност хране у свету.

Подршком малим произвођачима може се унапредити пољопривредна производња, произвести довољна количина хране и обезбедити егзистенција и елементарни услови за живот оног дела популације који сада живи у сиромаштву и глади.